Αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση (ALS)

Αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση (ALS)

Η αμυοτροφική πλάγια (ή πλευρική) σκλήρυνση

Αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση (ALS)

(Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS)[1], επίσης γνωστή ως Νόσος του Lou Gehrig, είναι μια θανατηφόρα νευροεκφυλιστική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την επιλεκτική απώλεια κινητικών νευρώνων στον νωτιαίο μυελό, το εγκεφαλικό στέλεχος και τον κινητικό φλοιό. Υπολογίζεται ότι 30.000 Αμερικανοί ζουν με ALS, η οποία συχνά εμφανίζεται αυθόρμητα και προσβάλλει διαφορετικά υγιείς ενήλικες. Περίπου το 50% των ασθενών με ALS πεθαίνουν μέσα σε 30 μήνες από την εμφάνιση συμπτωμάτων, συχνά από αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ περίπου το 10% των ασθενών μπορεί να επιβιώσει για περισσότερο από μια δεκαετία.

[1] “What is ALS?” (Τι είναι η ΑΠΣ;)http://www.alsa.org/about-als/what-is-als.html

Επί του παρόντος, υπάρχει η απουσία κλινικών δοκιμών που να διερευνούν τη χρήση των κανναβινοειδών ως θεραπεία τροποποίησης της ασθένειας. Ωστόσο, τα προκλινικά μοντέλα υποδεικνύουν ότι τα κανναβινοειδή ενδέχεται να διατηρήσουν την πιθανότητα καθυστέρησης της εξέλιξης της ALS, μη δημοσιευμένες αναφορές από μερικούς ασθενείς υποστηρίζουν ότι τα κανναβινοειδή μπορεί να είναι αποτελεσματικά στη συγκράτηση της ανάπτυξης της νόσου και στην ανακούφιση ορισμένων συμπτωμάτων που σχετίζονται με την ALS όπως ο πόνος, η απώλεια όρεξης, η σπαστικότητα , η κατάθλιψη και η αυξημένη έκκριση σάλιου (σιελόρροια)(1).

Για παράδειγμα, οι ερευνητές του California Pacific Medical Center στο Σαν Φρανσίσκο ανέφεραν στο περιοδικό Amyotrophic Lateral Sclerosis & Other Motor Neuron Disorders[2] ότι η χορήγηση THC πριν και μετά την έναρξη των συμπτωμάτων ALS ελάττωσε την πρόοδο της νόσου και παρέτεινε την επιβίωση σε πειραματόζωα σε σύγκριση με τα μη υποβληθέντα σε αγωγή πειραματόζωα ελέγχου[2]. Οι ερευνητές του University of Arkansas ανέφεραν ότι η χορήγηση του κανναβινοειδούς αγωνιστή AM-1241 υπερδιπλασίασε τα ποσοστά επιβίωσης σε σύγκριση με τους μάρτυρες. “Το μέγεθος του αποτελέσματος που παράγεται από το AM-1241 ξεκίνησε με ύφεση των αντιδράσεων των συμπτωμάτων, οι καλύτερες που έχουν μέχρι τώρα αναφερθεί για οποιονδήποτε φαρμακευτικό παράγοντα, ακόμη και εκείνων που χορηγούνται προσυμπτωματικά”, κατέληξαν οι συγγραφείς(3). Μια μελέτη των εκχυλισμάτων κάνναβης που προέρχονται από φυτά τεκμηρίωσε επίσης την καθυστερημένη εξέλιξη της ALS κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της νόσου(4).

Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι εμπειρογνώμονες ζητούν κλινικές δοκιμές για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των κανναβινοειδών στη ρύθμιση της εξέλιξης της ALS. Το 2010, ομάδα ερευνητών ανέφερε ότι “με βάση τα διαθέσιμα σήμερα επιστημονικά δεδομένα, είναι λογικό να πιστεύουμε ότι η κάνναβη θα μπορούσε να επιβραδύνει σημαντικά την εξέλιξη της ALS, αυξάνοντας πιθανώς το προσδόκιμο ζωής και μειώνοντας σημαντικά το συνολικό βάρος των επιπτώσεων της νόσου”. Και συμπεραίνουν ότι, “υπάρχει μια συντριπτική πλειάδα προκλινικών και κλινικών στοιχείων που δικαιολογούν την έναρξη μιας πολυκεντρικής τυχαιοποιημένης, διπλής-τυφλής, ελεγχόμενης με εικονικό φάρμακο δοκιμής κάνναβης ως ένωσης που τροποποιεί την ασθένεια ALS”(5). Το περιοδικό Neural Regeneration Research επανέλαβε τα ευρήματα αυτά, υποστηρίζοντας, ότι: “Εδώ είναι μια έγκυρη λογική που προτείνει τη χρήση των κανναβινοειδών ενώσεων στη φαρμακολογική διαχείριση των ασθενών με ALS”(6).

Βιβλιογραφικές Αναφορές:
(1) Amtmann et al. 2004. “Survey of cannabis use in patients with amyotrophic lateral sclerosis” (Έρευνα σχετικά με τη χρήση κάνναβης σε ασθενείς με αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση) The American Journal of Hospice and Palliative Care 21: 95-104.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15055508

Περίληψη
“Η κάνναβη (μαριχουάνα) έχει προταθεί ως θεραπεία για ένα διευρυνόμενο φάσμα ιατρικών καταστάσεων και έχει πολλές ιδιότητες που μπορεί να ισχύουν για τη διαχείριση της αμυοτροφικής πλάγιας σκλήρυνσης (ALS). Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη, ανώνυμη έρευνα ατόμων με ALS σχετικά με τη χρήση της κάνναβης. Υπήρχαν 131 ερωτηθέντες, 13 από τους οποίους ανέφεραν χρήση κάνναβης τους τελευταίους 12 μήνες. Παρόλο που ο μικρός αριθμός ατόμων με ALS που ανέφεραν χρήση κάνναβης περιορίζει την ερμηνεία των πορισμάτων της έρευνας, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κάνναβη μπορεί να είναι μέτρια αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων απώλειας όρεξης, κατάθλιψης, πόνου, σπαστικότητας και σιελόρροιας. Η κάνναβη αναφέρθηκε ότι ήταν αναποτελεσματική στη μείωση των δυσκολιών με την ομιλία και την κατάποση και τη σεξουαλική δυσλειτουργία. Η μεγαλύτερη ανακούφιση αναφέρθηκε για την κατάθλιψη (περίπου δύο με τρεις ώρες)”.

(2) Raman et al. 2004. “Amyotrophic lateral sclerosis: delayed disease progression in mice by treatment with a cannabinoid.” (Αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση: καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου σε ποντικούς με θεραπεία με κανναβινοειδή) Amyotrophic Lateral Sclerosis & Other Motor Neuron Disorders 5: 33-39.http://files.iowamedicalmarijuana.org/…/Raman%20SOD%20canna…

Περίληψη
“Η αποτελεσματική θεραπεία για την αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση (ALS) παραμένει ασαφής. Δύο από τις πρωταρχικές υποθέσεις που υποκρύπτουν την ευαισθησία των κινητικών νευρώνων είναι η ευαισθησία στην διεγερτοτοξικότητα (excitotoxicity)(*) και την οξειδωτική βλάβη. Υπάρχουν ταχέως αναδυόμενες ενδείξεις ότι το σύστημα υποδοχέα κανναβινοειδών έχει τη δυνατότητα να μειώνει τόσο τη βλάβη των διεγερτοτοξικών όσο και των οξειδωτικών κυττάρων. Εδώ αναφέρουμε ότι η θεραπεία με Δέλτα(9)-τετραϋδροκανναβινόλη (Δέλτα(9)-THC) ήταν αποτελεσματική εάν χορηγηθεί είτε πριν είτε μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων σε μοντέλο ποντικού ALS (διαγονιδιακοί ποντικοί hSOD (G93A)). Η χορήγηση κατά την έναρξη των τρόμων καθυστέρησε την κινητική δυσλειτουργία και έδωσε παρατεταμένη επιβίωση σε ποντίκια που υπέστησαν αγωγή με Δέλτα(9)-THC σε σύγκριση με τα οχήματα ελέγχου. Επιπλέον, παρουσιάζουμε μια βελτιωμένη μέθοδο για την ανάλυση της εξέλιξης της νόσου στο μοντέλο ποντικού ALS. Αυτό το λογιστικό μοντέλο παρέχει μια εκτίμηση της ηλικίας κατά την οποία η αντοχή των μυών έχει μειωθεί κατά 50% με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί για οποιοδήποτε άλλο μέτρο πτώσης. In vitro, η Δέλτα(9)-THC ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική στη μείωση της οξειδωτικής βλάβης στις καλλιέργειες του νωτιαίου μυελού. Επιπλέον, η Δέλτα(9)-THC είναι αντι-διεγερτοτοξική in vitro. Αυτοί οι κυτταρικοί μηχανισμοί μπορεί να υποστούν την υποτιθέμενη νευροπροστατευτική επίδραση στην ALS. Καθώς η Δέλτα(9)-THC είναι καλά ανεκτή, αυτή και άλλα κανναβινοειδή μπορεί να αποδειχθούν νέοι θεραπευτικοί στόχοι για τη θεραπεία της ALS”. (*) Η διεγερτοτοξικότητα είναι η παθολογική διαδικασία με την οποία τα νευρικά κύτταρα παθαίνουν βλάβη ή θανατώνονται με την υπερβολική διέγερση από νευροδιαβιβαστές όπως το γλουταμικό και παρόμοιες ουσίες.

https://en.wikipedia.org/wiki/Excitotoxicity

(3) Shoemaker et al., 2007. “The CB2 cannabinoid agonist AM-1241 prolongs survival in a transgenic mouse model of amyotrophic lateral sclerosis when initiated at symptom onset.” (Ο CB2 αγωνιστής κανναβινοειδούς AM-1241 παρατείνει την επιβίωση σε ένα μοντέλο διαγονιδιακού ποντικού αμυοτροφικής πλάγιας σκλήρυνσης όταν ξεκινά με την εμφάνιση συμπτωμάτων) Journal of Neurochemistry 101: 87.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2819701/

Περίληψη

“Η αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση (ALS) είναι μια νευροεκφυλιστική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από προοδευτική απώλεια κινητικού νευρώνα, παράλυση και θάνατο εντός 2 με 5 ετών μετά την διάγνωση. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί φαρμακολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία αυτής της καταστροφικής ασθένειας. Η νευροφλεγμονή μπορεί να επιταχύνει την εξέλιξη της ALS. Τα κανναβινοειδή παράγουν αντιφλεγμονώδεις δράσεις μέσω του κανναβινοειδούς υποδοχέα 1 (CB1) και του κανναβινοειδούς υποδοχέα 2 (CB2) και καθυστερούν την πρόοδο των νευροφλεγμονωδών ασθενειών. Επιπροσθέτως, οι υποδοχείς CB2, οι οποίοι κανονικά υπάρχουν κυρίως στην περιφέρεια, ρυθμίζονται προς τα άνω δραματικά σε φλεγμονώδεις νευρικούς ιστούς που σχετίζονται με διαταραχές του ΚΝΣ. Σε μεταλλαγμένα ποντίκια G93A-SOD1, το πιο καλά χαρακτηρισμένο ζωικό μοντέλο ALS, ενδογενή κανναβινοειδή είναι αυξημένα στους νωτιαίους μυελούς των συμπτωματικών ποντικών. Επιπλέον, η θεραπεία με μη επιλεκτικούς μερικούς συναγωνιστές κανναβινοειδών πριν ή μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων καθυστερεί ελάχιστα την εμφάνιση της νόσου και παρατείνει την επιβίωση μέσω μη προσδιορισμένων μηχανισμών. Επιδεικνύουμε ότι το mRNA, η δέσμευση του υποδοχέα και η λειτουργία των CB2, αλλά όχι των CB1, υποδοχέων δραστικώς και εκλεκτικά ρυθμισμένα προς τα άνω στο νωτιαίο μυελό των ποντικών G93A-SOD1 σε χρονικό πρότυπο παράλληλο με την εξέλιξη της νόσου. Το πιο σημαντικό, οι ημερήσιες ενέσεις του επιλεκτικού CB2 αγωνιστή AM-1241, που άρχισε στην εμφάνιση συμπτωμάτων, αυξάνουν το διάστημα επιβίωσης μετά την εμφάνιση της νόσου κατά 56%. Συνεπώς, οι αγωνιστές CB2 μπορεί να επιβραδύνουν τον εκφυλισμό του κινητικού νευρώνα και να διατηρούν τη λειτουργία του κινητήρα και να αντιπροσωπεύουν μια νέα θεραπευτική μέθοδο για τη θεραπεία της ALS”.

(4) Moreno-Martet et al. 2014. “Changes in endocannabinoid receptors and enzymes in the spinal cord of SOD1(G93A) transgenic mice and evaluation of Sativex-like combination of phytocannabinoids: Interest for future therapies in amyotrophic lateral sclerosis.” (Αλλαγές στους υποδοχείς ενδοκανναβινοειδών και ένζυμα στον νωτιαίο μυελό των διαγονιδιακών ποντικών SOD1 (G93A) και αξιολόγηση του συνδυασμού φυτοκανναβινοειδών που μοιάζει με το Sativex: ενδιαφέρον για μελλοντικές θεραπείες σε αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση) CNS Neuroscience and Therapeutics 20: 809-815.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24703394

Περίληψη
“ΣΤΟΧΟΙ: Τα κανναβινοειδή παρέχουν νευροπροστασία σε μεταλλαγμένα ποντίκια SOD1 (G93A), ένα πειραματικό μοντέλο αμυοτροφικής πλάγιας σκλήρυνσης (ALS). Ωστόσο, αυτά τα ποντίκια δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς για να εντοπίσουν αλλοιώσεις σε εκείνα τα στοιχεία του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος που στοχεύουν αυτές οι θεραπείες. Επιπλέον, μελετήσαμε το νευροπροστατευτικό αποτέλεσμα του φαρμάκου Sativex που βασίζεται σε φυτοκανναβινοειδή σε αυτά τα ποντίκια.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Κατ’ αρχάς, αναλύσαμε τους υποδοχείς των ενδοκανναβινοειδών και τα ένζυμα στον νωτιαίο μυελό των διαγονιδιακών ποντικών SOD1 (G93A) σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της νόσου. Δεύτερον, διαγονιδιακοί ποντικοί ηλικίας 10 εβδομάδων υποβλήθηκαν καθημερινά σε αγωγή με έναν ισομοριακό συνδυασμό από βοτανικά εκχυλίσματα εμπλουτισμένα με Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλη και καναβιδιόλη (20 mg / kg για κάθε φυτοκανναβινοειδές).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βρήκαμε μια σημαντική αύξηση των υποδοχέων CB2 και του ενζύμου NAPE-PLD σε διαγονιδιακά αρσενικά SOD1 (G93A) και μόνο τους υποδοχείς CB2 σε θηλυκά ζώα. Φαρμακολογικά πειράματα έδειξαν ότι η θεραπεία αυτών των ποντικών με τον συνδυασμό Sativex όπως τα φυτοκανναβινοειδή έδωσε μόνο ασθενείς βελτιώσεις στην εξέλιξη των νευρολογικών ελλειμμάτων και στην επιβίωση των ζώων, ιδιαίτερα στα θηλυκά.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματά μας έδειξαν μεταβολές στην ενδοκανναβινοειδή σηματοδότηση, ιδιαίτερα μια σημαντική ρύθμιση των υποδοχέων CB2, σε διαγονιδιακούς ποντικούς SOD1 (G93A) και παρέχουν υποστήριξη ότι το Sativex μπορεί να χρησιμεύσει ως νέα θεραπεία τροποποίησης της νόσου στην ALS”.

(5) Carter et al. 2010. “Cannabis and amyotrophic lateral sclerosis: hypothetical and practical applications, and a call for clinical trials.” (Κάνναβη και αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση: υποθετικές και πρακτικές εφαρμογές και πρόσκληση για κλινικές δοκιμές) American Journal of Hospice & Palliative Medicine 27: 347-356.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20439484

Περίληψη
“Σημαντικές προόδους έχουν αυξήσει την κατανόησή μας για τους μοριακούς μηχανισμούς της αμυοτροφικής πλάγιας σκλήρυνσης (ALS), αλλά αυτό δεν έχει μεταφραστεί σε πολύ αποτελεσματικές θεραπείες. Φαίνεται ότι ορισμένες μη φυσιολογικές διεργασίες συμβαίνουν ταυτόχρονα σε αυτή την καταστροφική ασθένεια. Ιδανικά, ένα σχήμα πολλαπλών φαρμάκων, που περιλαμβάνει ανταγωνιστές γλουταμινικού, αντιοξειδωτικά, έναν κεντρικά δραστικό αντιφλεγμονώδη παράγοντα, διαμορφωτές μικρογλοιακών κυττάρων (συμπεριλαμβανομένων των αναστολέων παράγοντα νέκρωσης όγκου άλφα [ΤΝΡ-άλφα]), έναν αντι-ανατοπτικό παράγοντα, έναν ή περισσότερους παράγοντες νευροτροφικής ανάπτυξης και παράγοντας ενίσχυσης της μιτοχονδριακής λειτουργίας θα πρέπει να αντιμετωπίσει διεξοδικά τη γνωστή παθοφυσιολογία της ALS. Είναι αξιοσημείωτο ότι η κάνναβη φαίνεται να έχει δραστηριότητα σε όλους αυτούς τους τομείς. Τα προκλινικά δεδομένα δείχνουν ότι η κάνναβη έχει ισχυρά αντιοξειδωτικά, αντιφλεγμονώδη και νευροπροστατευτικά αποτελέσματα. Στον ποντικό G93A-SOD1 ALS, αυτό έχει μεταφραστεί σε παρατεταμένη επιβίωση νευρωνικών κυττάρων, καθυστερημένη έναρξη και βραδύτερη πρόοδο της νόσου. Η κάνναβη έχει επίσης ιδιότητες που είναι εφαρμόσιμες στη διαχείριση των συμπτωμάτων της ALS, συμπεριλαμβανομένης της αναλγησίας, της χαλάρωσης των μυών, της βρογχοδιαστολής, της μείωσης του σάλιου, της διέγερσης της όρεξης και της επαγωγής ύπνου. Όσον αφορά τη θεραπεία της ALS, από την άποψη της τροποποίησης της νόσου και της διαχείρισης των συμπτωμάτων, οι κλινικές δοκιμές με κάνναβη είναι το επόμενο λογικό βήμα. Με βάση τα διαθέσιμα σήμερα επιστημονικά δεδομένα, είναι λογικό να πιστεύουμε ότι η κάνναβη θα μπορούσε να επιβραδύνει σημαντικά την εξέλιξη της ALS, αυξάνοντας ενδεχομένως το προσδόκιμο ζωής και μειώνοντας σημαντικά το συνολικό βάρος της νόσου”.

(6) Giacoppo and Mazzon. 2016. “Can cannabinoids be a potential therapeutic tool in amyotrophic lateral sclerosis?” (Μπορούν τα κανναβινοειδή να αποτελέσουν ένα πιθανό θεραπευτικό εργαλείο στην αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση;) Neural Regeneration Research 11: 1896-1899.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5270417/

Περίληψη
“Η αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση (ALS) είναι η πιο κοινή εκφυλιστική ασθένεια του συστήματος κινητικών νευρώνων. Τα τελευταία χρόνια, αυξανόμενο ενδιαφέρον είχε ως στόχο την ανακάλυψη νέων καινοτόμων και ασφαλέστερων θεραπευτικών προσεγγίσεων στη θεραπεία ALS. Σε αυτό το πλαίσιο, οι βιοδραστικές ενώσεις του Cannabis sativa έχουν δείξει αντιοξειδωτικά, αντιφλεγμονώδη και νευροπροστατευτικά αποτελέσματα σε προκλινικά μοντέλα ασθένειας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις μελέτες που αποδεικνύουν την ικανότητα των κανναβινοειδών στην καθυστέρηση της προόδου της νόσου και την παράταση της επιβίωσης σε ALS διεξήχθησαν σε ζωικό μοντέλο, ενώ οι λίγες κλινικές δοκιμές που ερεύνησαν τα φάρμακα που βασίζονται σε κανναβινοειδή επικεντρώθηκαν μόνο στην ανακούφιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με ALS, για τον έλεγχο της εξέλιξης της νόσου. Στόχος της παρούσας έκθεσης ήταν να παράσχει μια σύντομη αλλά σημαντική επισκόπηση των αποδεικτικών στοιχείων που είναι χρήσιμα για τον καλύτερο χαρακτηρισμό της αποτελεσματικότητας καθώς και των μοριακών οδών που διαμορφώνονται από τα κανναβινοειδή”.

Υποβολή απάντησης

Τα προϊόντα απευθύνονται σε ενήλικες

Είστε άνω των 18?