Κανναβινοειδή / Φυτοκανναβινοειδή

Κανναβινοειδή / Φυτοκανναβινοειδή

Cannabinoid / Κανναβινοειδές
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid
από την Wikipedia, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Phytocannabinoids / Φυτοκανναβινοειδή
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid#Phytocannabinoids
Κανναβινοειδή που προέρχονται από κάνναβη

Κανναβινοειδή προερχόμενα από την κάνναβη
Τα κλασικά κανναβινοειδή συγκεντρώνονται σε μια ιξώδη ρητίνη που παράγεται σε δομές γνωστές ως αδενικά τριχώματα. Από το φυτό της κάνναβης έχουν απομονωθεί τουλάχιστον 113 διαφορετικά κανναβινοειδή. Τα καλύτερα μελετημένα κανναβινοειδή περιλαμβάνουν την τετραϋδροκανναβινόλη (THC), την κανναβιδιόλη (CBD) και την κανναβινόλη (CBN).

Κανναβινοειδή / Φυτοκανναβινοειδή

Τύποι
Όλες οι κλάσεις προέρχονται από ενώσεις τύπου-κανναβιγερόλης (cannabigerol, CBG) και διαφέρουν κυρίως στον τρόπο που περνά στάδια κυκλοποίησης αυτός ο πρόδρομος. Τα κλασικά κανναβινοειδή προέρχονται από τα αντίστοιχα 2-καρβοξυλικά οξέα τους (2-COOH) με την αποκαρβοξυλίωση (καταλυόμενη από θερμότητα, φωτισμό ή αλκαλικές συνθήκες).
THC (Tetrahydrocannabinol / τετραϋδροκανναβινόλη)
THCA (Tetrahydrocannabinolic acid / τετραϋδροκανναβιδιολικό οξύ)
CBD (Cannabidiol / κανναβιδιόλη)
CBDA (Cannabidiolic acid / κανναβιδιολικό οξύ)
CBN (Cannabinol / κανναβινόλη)
CBG (Cannabigerol / κανναβιγερόλη)
CBC (Cannabichromene / κανναβιχρωμένη)
CBL (Cannabicyclol / κανναβικυκλόλη)
CBV (Cannabivarin / κανναβιβαρίνη)
THCV (Tetrahydrocannabivarin / τετραϋδροκανναβιβαρίνη) CBDV (Cannabidivarin / κανναβιδιβαρίνη)
CBCV (Cannabichromevarin / κανναβιχρωμεβαρίνη)
CBGV (Cannabigerovarin / κανναβιγεροβαρίνη)
CBGM (Cannabigerol Monomethyl Ether / κανναβιγερολικός μονοαιθυλικός αιθέρας)
CBE (Cannabielsoin / κανναβιελσοΐνη)
CBT (Cannabicitran / κανναβικιτράνη)
Τετραϋδροκανναβινόλη
Η τετραϋδροκανναβινόλη (THC) είναι το κύριο ψυχοδραστικό συστατικό του φυτού της κάνναβης. Η δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (Δ9-THC, THC) και η δέλτα-8-τετραϋδροκανναβινόλη (Δ8-THC) μέσω ενδοκυτταρικής ενεργοποίησης των CB1 προκαλούν σύνθεση ανανδαμιδίου (AEA) και 2-αραχιδονυλογλυκερόλης (2-AG) που παράγεται φυσικά στο σώμα και τον εγκέφαλο. Αυτά τα κανναβινοειδή παράγουν τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την κάνναβη συνδεόμενα στους υποδοχείς κανναβινοειδών CB1 στον εγκέφαλο.
Κανναβιδιόλη
Η κανναβιδιόλη (CBD) είναι μη ψυχοτροπική. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η ένωση εξουδετερώνει τη γνωστική εξασθένηση που σχετίζεται με τη χρήση κάνναβης. Η κανναβιδιόλη έχει μικρή συγγένεια για τους υποδοχείς CB1 και CB2, αλλά δρα ως έμμεσος ανταγωνιστής των αγωνιστών κανναβινοειδών. Ανακαλύφθηκε ότι είναι ένας ανταγωνιστής στον υποτιθέμενο νέο υποδοχέα κανναβινοειδών, GPR55, ο GPCR εκφράζεται στον κερκοφόρο πυρήνα (caudate nucleus) και το κέλυφος (putamen). Η κανναβιδιόλη έχει επίσης αποδειχθεί ότι δρα ως αγωνιστής υποδοχέα 5-ΗΤ1Α. Η CBD μπορεί να παρεμβαίνει στην πρόσληψη αδενοσίνης, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στις βιοχημικές διεργασίες, όπως η μεταφορά ενέργειας. Μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην προαγωγή του ύπνου και στην καταστολή της διέγερσης. Η CBD μοιράζεται έναν πρόδρομο με την THC και είναι το κύριο κανναβινοειδές στις ποικιλίες κάνναβης με υψηλή περιεκτικότητα σε CBD. Η CBD έχει αποδειχθεί ότι παίζει ρόλο στην πρόληψη της απώλειας βραχυπρόθεσμης μνήμης που σχετίζεται με την THC. Υπάρχει μια πρωταρχική απόδειξη ότι η CBD είχε αντι-ψυχωτικό αποτέλεσμα, αλλά η έρευνα στον τομέα αυτό είναι περιορισμένη.
Κανναβινόλη
Η κανναβινόλη (CBN) είναι το κύριο προϊόν της υποβάθμισης της THC και συνήθως υπάρχει λίγη ποσοτικά από αυτήν σε ένα φρέσκο φυτό. Η περιεχόμενη CBN αυξάνεται καθώς η THC υποβαθμίζεται με την αποθήκευση και με την έκθεση στο φως και τον αέρα. Είναι μόνο ήπια ψυχοδραστική. Η συγγένειά της με τον υποδοχέα CB2 είναι υψηλότερη από ότι με τον υποδοχέα CB1.
Κανναβιγερόλη
Η κανναβιγερόλη (CBG) είναι μη ψυχοδραστική αλλά εξακολουθεί να συμβάλλει στις συνολικές επιδράσεις της κάνναβης. Η CBG έχει δειχθεί ότι προάγει την απόπτωση σε καρκινικά κύτταρα και αναστέλλει την ανάπτυξη όγκου σε ποντικούς. Λειτουργεί ως αγωνιστής α2-αδρενεργικού υποδοχέα, ανταγωνιστής υποδοχέα 5-ΗΤ1Α και ανταγωνιστής υποδοχέα CB1. Επίσης δεσμεύεται στον υποδοχέα CB2.
Τετραϋδροκανναβιβαρίνη
Η τετραϋδροκανναβιβαρίνη (THCV) επικρατεί σε ορισμένες ποικιλίες κάνναβης της Κεντρικής Ασίας και της Νότιας Αφρικής. Είναι ένας ανταγωνιστής της THC στους υποδοχείς CB1 και εξασθενίζει τις ψυχοδραστικές επιδράσεις της THC.
Κανναβιδιβαρίνη
Παρόλο που η κανναβιδιβαρίνη (CBDV) είναι συνήθως ένα δευτερεύον συστατικό στο προφίλ των κανναβινοειδών, έχουν αναφερθεί αυξημένα επίπεδα CBDV σε άγρια φυτά κάνναβης από τα βορειοδυτικά Ιμαλάια και σε χασίς από το Νεπάλ.
Κανναβιχρωμένη
Η κανναβιχρωμένη (CBC) είναι μη ψυχοδραστική και δεν επηρεάζει την ψυχοδραστικότητα της THC. Η CBC έχει δείξει αντικαρκινικές επιδράσεις σε ξενοπλάσματα καρκίνου του μαστού σε ποντίκια. Απαντάτε συνηθέστερα στις ποικιλίες τροπικής κάνναβης.

Βιοσύνθεση
Η παραγωγή κανναβινοειδών ξεκινά όταν ένα ένζυμο προκαλεί το πυροφωσφορικό γερανύλιο (geranyl pyrophosphate) και το ολιβετολικό οξύ (olivetolic acid) να συνδυαστούν και να σχηματίσουν CBGA. Στη συνέχεια, το CBGA μετατρέπεται ανεξάρτητα είτε σε CBG, THCA, CBDA είτε σε CBCA με τέσσερα ξεχωριστά ένζυμα αφυδρογονάσης εξαρτώμενα από το FAD (Flavin adenine dinucleotide / Δινουκλεοτίδιο αδενίνης φλαβίνης), συνθετάση. Δεν υπάρχει ένδειξη για ενζυματική μετατροπή CBDA ή CBD σε THCA ή THC. Για τους ομόλογους προπυλίου (THCVA, CBDVA και CBCVA), υπάρχει μια ανάλογη πορεία που βασίζεται σε CBGVA από το διβαρινικό οξύ (divarinolic acid) αντί του ολιβετολικού οξέος (olivetolic acid).Θέση διπλού δεσμού
Επιπλέον, καθεμία από τις ανωτέρω ενώσεις μπορεί να είναι σε διάφορες μορφές, ανάλογα με τη θέση του διπλού δεσμού στον δακτύλιο αλικυκλικού άνθρακα. Υπάρχει πιθανότητα σύγχυσης επειδή υπάρχουν διαφορετικά συστήματα αρίθμησης που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη θέση αυτού του διπλού δεσμού. Κάτω από το σύστημα αρίθμησης διβενζοπυρανίων που χρησιμοποιείται σήμερα, η κύρια μορφή THC ονομάζεται Δ9-THC, ενώ η δευτερεύουσα μορφή ονομάζεται Δ8-THC. Κάτω από το εναλλακτικό σύστημα αρίθμησης τερπενίων, αυτές οι ίδιες ενώσεις ονομάζονται Δ1-THC και Δ6-THC, αντίστοιχα.
Μήκος
Τα περισσότερα κλασικά κανναβινοειδή είναι ενώσεις 21-άνθρακα. Ωστόσο, μερικά δεν ακολουθούν αυτόν τον κανόνα, κυρίως λόγω της μεταβολής του μήκους της πλευρικής αλυσίδας που συνδέεται με τον αρωματικό δακτύλιο. Στα THC, CBD και CBN, αυτή η πλευρική αλυσίδα είναι αλυσίδα πεντυλίου (5-άνθρακα). Στο πιο συνηθισμένο ομόλογο, η πεντυλική αλυσίδα αντικαθίσταται με μία αλυσίδα προπυλίου (3-άνθρακα). Τα κανναβινοειδή με την προπυλική πλευρική αλυσίδα ονομάζονται χρησιμοποιώντας το επίθεμα varin (βαρίνη) και ορίζονται, για παράδειγμα, ως THCV, CBDV ή CBNV.

Κανναβινοειδή σε άλλα φυτά
Τα φυτοτακανναβινοειδή είναι γνωστό ότι εμφανίζονται σε διάφορα φυτικά είδη εκτός από την κάνναβη. Αυτά περιλαμβάνουν τα Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia, Acmella oleracea, Helichrysum umbraculigerum και Radula marginata. Τα πιο γνωστά κανναβινοειδή που δεν προέρχονται από την κάνναβη είναι τα λιπόφιλα αλκαμίδια (αλκυλαμίδια) από τα είδη Echinacea, ιδιαίτερα τα cis/trans ισομερή δωδεκα-2Ε, 4Ε, 8Ζ, 10Ε/Ζ- τετραενοϊκό οξύ-ισοβουτυλαμίδιο. Τουλάχιστον 25 διαφορετικά αλκυλαμίδια έχουν ταυτοποιηθεί και μερικά από αυτά έχουν δείξει συγγένειες με τον CB2-υποδοχέα. Σε ορισμένα είδη Echinacea, τα κανναβινοειδή εντοπίζονται σε όλη τη φυτική δομή, αλλά συγκεντρώνονται περισσότερο στις ρίζες και τα λουλούδια. Το Yangonin που βρίσκεται στο φυτό Kava έχει σημαντική συγγένεια με τον υποδοχέα CB1. Οι κατιχίνες του τσαγιού (Camellia sinensis) έχουν συγγένεια με τους ανθρώπινους υποδοχείς κανναβινοειδών. Ένα ευρέως διαδεδομένο διατροφικό τερπένιο, το βήτα-καρυοφυλλένιο, ένα συστατικό από το αιθέριο έλαιο κάνναβης και άλλα φαρμακευτικά φυτά, έχει επίσης αναγνωριστεί ως εκλεκτικός συναγωνιστής περιφερικών υποδοχέων CB2 in vivo. Επίσης, οι μαύρες τρούφες περιέχουν ανανδαμίδιο.Τα περισσότερα από τα φυτοκανναβινοειδή είναι σχεδόν αδιάλυτα στο νερό αλλά είναι διαλυτά σε λιπίδια, αλκοόλες και άλλους μη πολικούς οργανικούς διαλύτες.

Προφίλ φυτών κάνναβης
Τα φυτά κάνναβης μπορούν να παρουσιάσουν μεγάλες διακυμάνσεις στην ποσότητα και τον τύπο των κανναβινοειδών που παράγουν. Το μείγμα κανναβινοειδών που παράγεται από ένα φυτό είναι γνωστό ως προφίλ κανναβινοειδών του φυτού. Η εκλεκτική αναπαραγωγή έχει χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της γενετικής των φυτών και για την τροποποίηση του προφίλ των κανναβινοειδών. Για παράδειγμα, οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται για τις ίνες (κοινώς ονομαζόμενη ως κλωστική κάνναβη) εκτρέφονται έτσι ώστε να είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε ψυχοδραστικές χημικές ουσίες όπως η THC. Οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται στην ιατρική συχνά καλλιεργούνται για υψηλή περιεκτικότητα σε CBD και οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς σκοπούς συνήθως για υψηλή περιεκτικότητα σε THC ή για μια συγκεκριμένη χημική ισορροπία.Η ποσοτική ανάλυση του προφίλ κανναβινοειδών ενός φυτού συχνά προσδιορίζεται με αέρια χρωματογραφία (gas chromatography, GC) ή πιο αξιόπιστα με αέρια χρωματογραφία συνδυασμένη με φασματομετρία μάζας (gas chromatography / mass spectrometry, GC/MS). Είναι επίσης δυνατές τεχνικές υγρής χρωματογραφίας (liquid chromatography, LC) και, σε αντίθεση με τις μεθόδους GC, μπορούν να διαφοροποιήσουν την όξινη και ουδέτερη μορφή των κανναβινοειδών. Έχουν υπάρξει συστηματικές προσπάθειες παρακολούθησης του προφίλ κανναβινοειδών της κάνναβης με την πάροδο του χρόνου, αλλά η ακρίβειά τους παρεμποδίζεται από την παράνομη κατάσταση του φυτού σε πολλές χώρες.

Φαρμακολογία
Τα κανναβινοειδή μπορούν να χορηγηθούν με κάπνισμα, εξαέρωση, εξάτμιση, λήψη από το στόμα, διαδερμικό έμπλαστρο, ενδοφλέβια ένεση, υπογλώσσια απορρόφηση ή υπόθετο. Μόλις βρεθούν στο σώμα, τα περισσότερα κανναβινοειδή μεταβολίζονται στο ήπαρ, ειδικά από τις οξειδάσες μικτής λειτουργίας του κυτοχρώματος P450, κυρίως το CYP 2C9. Έτσι, η συμπλήρωση με αναστολείς του CYP 2C9 οδηγεί σε εκτεταμένη επίδραση .Κάποια αποθηκεύονται επίσης σε λίπος εκτός από το ότι μεταβολίζονται στο ήπαρ. Η Δ9-THC μεταβολίζεται σε 11-υδροξυ-Δ9-THC, το οποίο στη συνέχεια μεταβολίζεται σε 9-καρβοξυ-ΤΗC. Μερικοί μεταβολίτες κάνναβης μπορούν να ανιχνευθούν στο σώμα αρκετές εβδομάδες μετά τη χορήγηση. Αυτοί οι μεταβολίτες είναι οι χημικές ουσίες που αναγνωρίζονται από κοινούς ελέγχους φαρμάκων με βάση αντισώματα. Στην περίπτωση της THC ή άλλων, αυτά τα φορτία δεν αντιπροσωπεύουν τοξίκωση (σε σύγκριση με τους ελέγχους στην αναπνοή για αιθανόλη, που μετρούν τα στιγμιαία επίπεδα αλκοόλ στο αίμα), αλλά μια ενσωμάτωση της προηγούμενης κατανάλωσης σε ένα παράθυρο μήκους περίπου ενός μηνός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι λιποδιαλυτά, λιπόφιλα μόρια που συσσωρεύονται στους λιπώδεις ιστούς.

Διαχωρισμός
Τα κανναβινοειδή μπορούν να διαχωριστούν από το φυτό με εκχύλιση με οργανικούς διαλύτες. Οι υδρογονάνθρακες και οι αλκοόλες χρησιμοποιούνται συχνά ως διαλύτες. Ωστόσο, αυτοί οι διαλύτες είναι εύφλεκτοι και πολλοί είναι τοξικοί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βουτάνιο, το οποίο εξατμίζεται εξαιρετικά γρήγορα. Η εκχύλιση με υπερκρίσιμο διαλύτη με διοξείδιο του άνθρακα είναι μια εναλλακτική τεχνική.

Υποβολή απάντησης

Σημαντική Ενημέρωση

Νέο ηλεκτρονικό κατάστημα

Σταδιακά και τμηματικά, μεταφέρονται τα περισσότερα προϊόντα, στο νέο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (σχεδόν όλα υπάρχουν ήδη εκεί).
Στο Spiritual Life!
Εκεί θα βρείτε και πολλά νέα προιόντα σε ημιπολύτιμους λίθους και θυμιάματα.

Μειώσαμε τις τιμές στα περισσότερα αρωματικά στικ και κώνους.

Στο Βοτάνι θα παραμείνουν τα προϊόντα της κάνναβης και όσα προϊόντα από θυμιάματα, δε μεταφέρουμε στο νέο μας ηλεκτρονικό κατάστημα, θα μπουν σε προσφορές, να αδειάσει η αποθήκη.

Ευχαριστούμε για τη κατανόηση, να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας!

Κλειστά για διακοπές

Το φυσικό μας κατάστημα θα παραμείνει κλειστό από 8/8 – 27/8. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα παραμείνει ανοιχτό να δέχεται παραγγελίες. Όλες οι παραγγελίες θα αρχίσουν να αποστέλλονται στις 29/8, κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας και με σειρά προτεραιότητας.

Καλό καλοκαίρι σε όλους!

Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας