Τριχώματα 101

Τριχώματα 101

Τι είναι τα τριχώματα;

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: International Cannagraphic Magazine, “What are trichomes? Trichome 101” https://www.icmag.com/modules/Tutorials/Harvesting%20and%20Curing/1529.htm , Contributed by: Snaps_provolone, at Online Grow Tutorial and Info Archives https://www.icmag.com/modules/Tutorials/ )

Τριχώματα 101Εικόνα α01: Σφαιρικά-σε συστάδες τριχώματα, φωτογραφία από Eirik

Αν και οι αδένες της ρητίνης στην κάνναβης που ονομάζονται τριχώματα είναι διαρθρωτικά διαφορετικοί, του βρίσκεις σε τρεις βασικές ποικιλίες:
* Βολβοειδείς:
Ο βολβώδης τύπος είναι ο μικρότερος (15-30 micron). Από ένα έως τέσσερα κύτταρα συνθέτουν το “πόδι” και τον “μίσχο” και ένα έως τέσσερα κύτταρα αποτελούν το “κεφάλι” του αδένα. Τα κύτταρα της κεφαλής εκκρίνουν μια ρητίνη – πιθανώς κανναβινοειδή και συναφείς ενώσεις που συσσωρεύονται μεταξύ των κυττάρων της κεφαλής και του φλοιού. Όταν ο αδένας ωριμάσει, μπορεί να σχηματιστεί μία προεξοχή τύπου θηλής επί της μεμβράνης από την πίεση της συσσωρευόμενης ρητίνης. Οι βολβοειδείς αδένες βρίσκονται διασκορπισμένοι γύρω από τις επιφάνειες των υπέργειων τμημάτων των φυτών.
* Σφαιρικοί-επιφανειακοί:
Ο δεύτερος τύπος αδένας είναι πολύ μεγαλύτερος και είναι πολυάριθμος από τους βολβοειδείς αδένες. Ονομάζονται σφαιρικοί, που σημαίνει ότι έχουν ένα σφαιρικό σχήμα. Σε ανώριμα φυτά, τα κεφάλια είναι διαυγή και να μην έχουν ένα μίσχο και ονομάζονται σφαιρικοί επιφανειακοί. Στην πραγματικότητα έχουν ένα μίσχο που είναι μόνο ένα κύτταρο ψηλός, αν και μπορεί να μην είναι ορατός κάτω από το σφαιρικό κεφάλι. Το κεφάλι αποτελείται συνήθως από οκτώ μέχρι και 16 κύτταρα, που σχηματίζουν μια κυρτή ροζέτα. Αυτά τα κύτταρα εκκρίνουν κανναβινοειδή και συναφείς ενώσεις που συσσωρεύονται μεταξύ της ροζέτας και της εξωτερικής της μεμβράνης. Αυτό δίνει το σφαιρικό σχήμα. Ο αδένας έχει μέγεθος από 25 έως 100 micron.
* Σφαιρικοί-σε συστάδες:
Τα κανναβινοειδή είναι πιο άφθονα στους σφαιρικούς-σε συστάδες αδένες που αποτελούνται από μια σειρά από εκκριτικά δισκοκύτταρα υποκείμενα σε μια μεγάλη μη κυτταρική εκκριτική κοιλότητα. Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας οι κεφαλές των αδένων που εμφανίζονται στα νεοσυσταθέντα φυτικά μέρη παίρνουν μια τρίτη μορφή. Μερικοί από τους αδένες ανυψώνονται σε ύψος 150 έως 500 μικρών όταν οι μίσχοι τους επιμηκύνονται. Αυτοί οι ομαδοποιημένοι αδένες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας και σχηματίζουν την πιο πυκνή κάλυψη τους στα θηλυκά λουλούδια. Είναι επίσης πολύ συγκεντρωμένα στα μικρά φύλλα που συνοδεύουν τα λουλούδια. Στα αρσενικά λουλούδια εντοπίζονται αδένες στα σέπαλα, αλλά είναι μικρότεροι και λιγότερο συγκεντρωμένοι από ότι στα θηλυκά. Τα αρσενικά λουλούδια σχηματίζουν μια σειρά από πολύ μεγάλους κεφαλικούς αδένες κατά μήκος των αντίθετων πλευρών των ανθήρων.

Τριχώματα 101Εικόνα α02: φωτογραφία από Proof_of_the_pudding

Τριχώματα 101Εικόνα α03: φωτογραφία από Proof_of_the_pudding

Τα παραπάνω σχήματα δείχνουν σφαιρικά-σε συστάδες τριχώματα με πράσινα βέλη, βολβοειδή τριχώματα με κίτρινα βέλη και τα κόκκινα βέλη σηματοδοτούν τα σφαιρικά-επιφανειακά τριχώματα. Τα κυανά βέλη δείχνουν τα κυστολιθικά τριχώμα.

Η ζωή μέσα σε ένα σφαιρικό-σε συστάδες τρίχωμα
Τριχώματα 101
Εικόνα α04: εικόνα από Snaps_Provolone

(βλ. Εικόνα04) Τα δισκοειδή κύτταρα, συνδεδεμένα σε φύλλα ή στα μικρά φύλλα του μίσχου του άνθους (RED) και τα βασικά κύτταρα (ΠΡΑΣΙΝΟ), απελευθερώνουν ένα ινώδες πλέγμα τοίχωμα μέσα στην εκκριτική κοιλότητα, όπου συμβάλλει στην πάχυνση του υποκείμενου στον φλοιό τοίχωμα κατά τη διεύρυνση της εκκριτικής κοιλότητας. Τα πλασίδια (ORANGE) στα δισκοειδή κύτταρα παράγουν εκκρίσεις που ονομάζονται λιποπλάστες, οι οποίοι συνθέτουν ποσότητες λιπόφιλων ουσιών που συσσωρεύονται έξω από τη μεμβράνη πλάσματος, οι οποίες μεταναστεύουν στο ενδοπλασματικό δίκτυο κυτταροπλάσματος και μέσω της μεμβράνης του πλάσματος και του κυτταρικού τοιχώματος στην εκκριτική κοιλότητα όπου σχηματίζουν κυστίδια (BLUE) μέσα στην εκκριτική κοιλότητα. Τα κυστίδια που έρχονται σε επαφή με τα περιεχόμενα απελευθέρωσης του υποκείμενου τοιχώματος συμβάλλουν στην ανάπτυξη του φλοιού κατά την διεύρυνση της εκκριτικής κοιλότητας. Η THC εμφανίζεται στα τοιχώματα, στο ινώδες πλέγμα τοίχωμα και σε άλλα περιεχόμενα που περιβάλλουν τα κυστίδια, αλλά όχι στα κυστίδια. Στα δισκοειδή κύτταρα υπάρχουν ίχνη THC.
Τριχώματα 101Εικόνα α05: φωτογραφία από Eirik

Πότε θα πρέπει να γίνει η συγκομιδή των τριχωμάτων
Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές σχολές σχετικά με το πότε είναι η ώρα της συγκομιδής. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω το πώς μπορείς να καθορίσεις τον χρόνο συγκομιδής που θα παράγει το πιο ευνοϊκό ψυχοδραστικό αποτέλεσμα για τις ατομικές σου προτιμήσεις.
Μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα τριχώματα που είναι σφαιρικά-σε συστάδες, καθώς αυτά περιέχουν τη συντριπτική πλειοψηφία των ψυχοδραστικών κανναβινοειδών (THC, THCV, CBN). Τα διαφορετικά κανναβινοειδή επηρεάζουν την ευφορικότητα με έναν πολύπλευρο τρόπο.
THC:
Η δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη και δέλτα-8-τετραϋδροκανναβινόλη, η THC μιμείται τη δράση του ανανδαμιδίου, ενός νευροδιαβιβαστή που παράγεται φυσιολογικά στο σώμα μας στο ενδοκανναβινιειδές μας σύστημα, αυτός δεσμεύεται με τους υποδοχείς κανναβινοειδών στον εγκέφαλο για να παράγει αυτό που οι περισσότεροι γνωρίζουν ως την ευφορικότητα από την κάνναβη. Η THC διαθέτει υψηλές ιδιότητες απορρόφησης UV-B (280-315 nm).
THCV:
Η τετραϋδροκανναβιβαρίνη επικρατεί σε ορισμένες ποικιλίες κάνναβης της Νότιας Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Λέγεται ότι παράγει μια “πιο καθαρό” ευφορικότητα και φαίνεται να κατέχει πολλές από τις θεραπευτικές ιδιότητες της THC.
CBD:
Η κανναβιδιόλη παλαιότερα πίστευαν ότι είναι ψυχοδραστική ή συμβάλλει στην ευφορικότητα με την αλληλεπίδραση τη με τα άλλα κανναβινοειδή, όμως σε αντίθεση η πιο πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι η CBD έχει αμελητέα επίδραση στην ευφορικότητα, είναι όμως ισχυρό αντιφλεγμονώδες και μπορεί να ισορροπήσει μερικές από τις ακραίες επιδράσεις της THC, όπως το άγχος. Η CBD ως μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές φαίνεται να είναι χρήσιμη για πολλές ιατρικές καταστάσεις. Η CBD βιοσυνθέτεται σε κανναβινόλη (CBN) & τετραϋδροκανναβινόλη (THC).
CBN:
Η κανναβινόλη, ένα προϊόν αποικοδόμησης της THC, παράγει ένα κατασταλτικό αποτέλεσμα.
CBC:
Η κανναβιχρωμένη, μη ψυχοδραστικό, πρόδρομος της THC.
CBG:
Η κανναβιγερόλη, μη ψυχοδραστικη, οι ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης (hemp) συχνά περιέχουν αυξημένα επίπεδα CBG ενώ διαθέτουν μόνο ίχνη από την THC.

Η βαριά παραγωγή τριχωμάτων δεν είναι αναγκαστικά ένδειξη ενός ισχυρού φυτού. Ορισμένες ποικιλίες κάνναβης έχουν μέτριες στρώσεις με τριχώματα και πάλι αποδίδουν μόνο έναν ισχυρό πονοκέφαλο. Σε μια φαρμακευτική ποικιλία, ένα παχύ στρώμα τριχωμάτων προδικάζει το ότι μπορεί να κατέχει ένα αυξημένο επίπεδο δραστικότητας, αλλά σίγουρα δεν αποτελεί εγγύηση.
Αυτό που καθορίζει μια ποικιλία κάνναβης που θα μπορούσαμε να την πούμε φαρμακευτική είναι η ικανότητα του φυτού να παράγει THC & THCV.
Με ένα μικρό μικροσκόπιο τσέπης 25x ή ισχυρότερο, το οποίο μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος με ευκολία σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών όπως τα Radio Shack, λειτουργεί καλά για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις από πιο κοντά την ανάπτυξη των τριχωμάτων στα φυτά σου. Εξετάζουμε για σφαιρικά σε συστάδες αδενικά τριχώματα, ο χρωματισμός αυτών των σφαιρικών κεφαλών μπορεί να διαφοροποιείται μεταξύ των διαφορετικών ποικιλιών και του σταδίου ωριμότητας. Οι περισσότερες ποικιλίες ξεκινούν με διαυγή ή ελαφρώς κεχριμπαρένια σε εμφάνιση κεφάλια τα οποία σταδιακά γίνονται θολά ή αδιαφανή όταν τα επίπεδα της THC αναβαίνουν στο μέγιστο και αρχίζουν να υποβαθμίζονται. Ανεξάρτητα από το αρχικό χρώμα της εκκριτικής κοιλότητας, με προσεκτική παρατήρηση θα πρέπει να μπορείς να δεις μια αλλαγή στον χρωματισμό καθώς προχωράμε στα επίπεδα ωριμότητας.
Ορισμένοι καλλιεργητές περιμένουν τόσο ώστε περίπου το ήμισυ των εκκριτικών κοιλοτήτων να γίνουν αδιαφανείς πριν από τη συγκομιδή, ώστε να εξασφαλιστούν τα μέγιστα επίπεδα THC στο τελικό προϊόν. Φυσικά τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την δικιά σου αντίληψη, γι’ αυτό δοκίμασε δείγματα σε διαφορετικά στάδια για να δεις τι είναι καλύτερο για σένα και τον φαινότυπο (την ποικιλία) που καλλιεργείς. Ενώ μπορεί να αυξάνετε το συνολικό επίπεδο THC στο μπουμπούκι (bud) με το να αφήσεις περίπου τους μισούς αδένες να γίνουν αδιαφανείς, το μπουμπούκι θα έχει επίσης ένα μεγαλύτερο ποσοστό προϊόντων της THC, όπως η CBN και γι’ αυτό κάποιοι επιλέγουν να κάνουν την συγκομιδή νωρίτερα, ενώ οι περισσότερες οι από τις εκκριτικές κοιλότητες είναι ακόμα διαφανείς.
Οι ποικιλίες indica θα έχουν συνήθως ένα παράθυρο συγκομιδής 10-15 ημερών. Οι sativas και τα υβρίδια Indica / Sativa έχουν συχνά μια εκτεταμένη περίοδο ανθοφορίας.

Η συνέχεια του άρθρου στα αρχεία του blog εδώ

Υποβολή απάντησης

Τα προϊόντα απευθύνονται σε ενήλικες

Είστε άνω των 18?